Roger Berzell

Sverige har kommit efter övriga EU med Reinfeldt och Borg vid rodret. Arbetslösheten har stigit till högre nivåer i Sverige än i EU. Sverige leder inte längre miljöutvecklingen, Sverige börjar komma efter. Vår svenska välfärdsmodell hotas eftersom regeringen inte vill tillskjuta tillräckliga resurser till skolan och vården.

Regeringens största misslyckande är arbetslösheten. Så illa gick det med de fina orden om att ”bryta utanförskapet”. Det var bara ord. Det finns ett bättre regeringsalternativ.  Nu handlar det istället om att vända tolv procents arbetslöshet till full sysselsättning. Det kräver en ansvarsfull ekonomisk politik med tydliga prioriteringar. Det rödgröna alternativet vill investera i människor så att de kan ta nya jobb när ekonomin vänder. Nu finns stora behov av att utveckla arbetslivet genom att stärka de anställdas inflytande och tvinga bort farliga arbetsmiljöer. Det behövs en nära samverkan mellan stat och näringsliv för att stimulera moderna konkurrenskraftiga företag. Vi socialdemokrater i Östergötland har ett bra och respektfullt samarbete med företagen.

De rikaste 25% av befolkningen har fått nästan 50% av de borgerliga skattesänkningarna. De fattigaste 25% har bara fått 6%. Män har gynnats framför kvinnor. Pensionärer tvingas nu betala högre skatt än löntagare. Inför valet 2010 kommer det röd-gröna alternativet att presentera en gemensam politik för att bryta orättvisorna.

Framgång kräver investeringar i utbildning och som ger alla möjligheter att växa. Sverige måste våga investera i miljövänlig energi och ta ansvar för klimatkrisen i Sverige och hjälpa till i övriga världen. Sverige ska konkurrera med kunskap och ny teknik, inte med låga löner. Det krävs bra skolor, att kunskapen kommer alla till del.

Nu behöver det satsas på Sverige som kunskapsnation där allas rätt till bra utbildning garanteras och där goda möjligheter till fort- och vidareutbildning senare i livet är en självklarhet.

För att klara arbetslösheten behövs det möjlighet till bra boende. Alla boendeformer behövs. Hyresrätten är i dessa tider en extra viktig faktor för att människor ska kunna flytta dit jobben finns, eller för dom som vill ta tillfälliga jobb på annan ort. Men Hyresrätten är även en trygg boendeform för den som väljer att inte äga sin bostad.

Det finns en alternativ politik till det borgerliga misslyckandet. Men då krävs handling. Först behöver det röd-gröna alternativet redovisa sina förslag, sedan behöver väljarna göra sitt jobb, därefter börjar det viktigaste jobbet. Att få Sverige på fötter. Att utjämna orättvisor och klyftor. Sverige ska åter bli ett land för alla, inte bara för de som har högst inkomster.

 

Roger Berzell (s)
Linköping
Bloggadress: http://berzell.se

 

 

 

Bli medlem

Budget för 2016

Donera