Nyhetsbrev 20140630

 

Nyhetsbrev

Även om det varma vädret lämnat oss för tillfället känns det skönt att få gå in i en tid med mer sol och ljusa kvällar. Här kommer lite vad som händer i kommunen just nu.

1. Vi har precis taget budgeten för 2015 och alliansens förslag ligger ganska nära oss. Vi har lagt mer på äldreomsorg och utbildning och kommer därför på ett något lägre resultat. Det känns bra att även i år kunna ge tillskott till dessa två verksamheter. När det gäller investeringsbudgeten är vi även här ganska nära varandra. Vi lägger till de sista pengarna för en ny förskola på östra stadsdelen i Mjölby. Ishallen omklädningsrum för en renovering då dessa är i mycket dåligt skick och de har en oerhört stor barnverksamhet. Sedan lägger vi pengar på Svartåstrand för att fortsätta att utveckla stadskärnan.

2. Just nu har vi även haft uppe många medborgarförslag, flera som handlar om Gröna påsen. Som jag tidigare berättat kommer vi införa detta från och med oktober i vår kommun. För våra invånare blir enda skillnaden att matavfallet läggs i en grön påse men den slängs i samma tunna som övrigt avfall.

3. Jag vill även slå ett slag för vår energimässa som kommer hållas den 23 oktober. Dagen kommer att vara fylld med föreläsningar, debatter och presentationer av nyheter inom området. Ni kommer kunna träffa lokala och regionala företag inom branschen som visar sina produkter och tjänster. Detta gör vi tillsammans med Boxholm, Ödeshög, Vadstena. Mer information kommer senare

4. Den fördjupade översiktsplanen för Skänninge har nu varit utställd och materialet och synpunkterna sammanställs. Tydligt är att hjulen börjar att snurra där vilket är mycket trevligt. Vi har taget beslut om att förbjuda tungtrafik i Skänninge stadskärna för att förtydliga småstadskänslan.

5. Vi har även fått en budgetuppföljning för de första 5 månaderna. Prognosen är något bättre än förra men vi ligger fortfarande på minus. Efter reavinst ser resultatet ut att bli -3 miljoner. Kommunstyrelsen har gått ut med en uppdatering av det brev som tidigare skickats ut om att återhållsamhet gäller i alla förvaltningar. Den största avvikelsen är Omsorg och socialförvaltningen med -17,2 miljoner. Flera av de kraftiga sparåtgärder man taget i nämnden har inte fått effekt än bl.a. på grund ut av överklagningar. De jobbar vidare med de sparåtgärder som är beslutade men tittar även på vad man på kort sikt kan göra för att möta upp resultatet. Byggnadskontoret visar på ett minus då man behöver stärka upp på bygglovshanteringen, förhoppningsvis ger detta även ett plus i slutkanten. Kommunstyrelsens förvaltning visar också ett minus vilket handlar om vissa personalkostnader, detta kommer att mötas upp med att vissa rekryteringar under hösten kommer senareläggas. Positivt är att kultur och fritid visar ett plus mycket tack vare Lundbybadet.

6. Den 25 juni klockan 10.30 invigs Per-Olof Ahls plats i Lillåparken vid Burensköldsvägen och Södra Strandvägen i Mjölby. Per-Olof Ahls plats är smyckad med växter som har anknytning till klädbranschen, exempelvis sockblomma, brudslöja, ulleternell, solhatt och fingerborgsblomma. Detta är tänkt att vara som en entré till den nya stadsdelen Svartåstrand.

Jag önskar er alla en trevlig sommar!

Med vänlig hälsning Cecilia Vilhelmsson

Ordförande kommunstyrelsen

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-30 16:39