Nyhetsbrev februari 2014

 

  • Vi har gjort ett avtal med OK/Q8 omkring den mark som idag är lastbilsparkering uppe på Viringe. De kommer att sätta upp en obemannad mack på platsen men har som krav att hitta samarbetsparter för ytterligare verksamhet på resterande del av tomten. Detta för att vi på bästa plats uppe på Viringe inte bara vill ha en obemannad mack. Positivt nog är det snart helt fullt på Viringe. Vi kommer att utöka lite till med vissa delar vi råder över redan nu runt området, men nästa del blir den på andra sidan e4:an, triangeln mellan E:4an, RV50 och hulje.
  • Vi kommer ge ett mindre bidrag till vattenrådet Motala ström syd för att fortsätta sin utredning om fria vattenvägar i Svartån. Detta för att möjliggöra ett fortsatt rikt fiskliv.
  • Som ni vet har vi en vision om att bli 30 000 invånare i vår kommun, för att möjliggöra detta behöver vi få fart på bostadsbyggandet. Därför har vi lagt ett uppdrag i kommunstyrelsen för att starta upp detta arbete. Uppdraget ser ut så här:

 

Utveckling av bostadsbyggande i Mjölby kommun

I vår vision har vi ett tydligt mål att bli 30 000 invånare. Detta gör sig inte av sig själv och kommunen som organisation kan inte göra jobbet själv. Men, kommunen ska ha en tydlig strategi för hur man vill att det ska förverkligas. Vi måste även ha en bättre framförhållning när det gäller tillgången till exploateringsmark, planprocessen och marknadsföring så det olika delarna går åt samma håll och i takt med varandra. Vi behöver en tydligare 1 väg in i kommunen för de som vill bygga i vår kommun, om det så handlar om villor eller flerbostadshus.

Vi ger därför kommunchefen i uppdrag att sätta samman en projektgrupp med representanter från, kommunledningen, tekniskakontoret, byggnadskontoret och näringslivskontoret. De får i uppgift att ta fram en strategi och genomförandeplan för ett ökat byggande i kommunen. Förslaget ska vara klart för redovisning i augusti månad 2014.

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-27 14:21