Östra S-förening

Ordförande

Göran Hugo
E-post: goran.hugo@bredband.net

Vice ordförande

Elin Bäckström

Kassör

Jennifer Myrén

Sekreterare

Svenne Ottemark

Övriga ledamöter

Pia Elfving

Samira Alkhori

Per-Arne Olsson

Suppleanter

Pelle Gustavsson

Keijo Lassi

Roland Svensson