S-kvinnor

S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp och kvinnokamp sida vid sida.

Håller du med om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter? Ser du att det inte är så idag? Vill du tillsammans med andra kvinnor verka för en förändring? Då är S-kvinnors Mjölbyklubb något för dig!

Mjölbyklubben har idag 32 medlemmar, och vi har S-kvinnor både i fullmäktige, KS och i olika nämnder. Det är en klubb som engagerar många kvinnor på de möten som arrangeras.

Ordförande

Elisabeth Moborg
E-post: elisabeth.moborg@telia.com
Telefon: 070-582 52 60

Vice ordförande

Eva-Gun Carlsson-Sincic

Sekreterare

Kristina Selvin

Kassör

Britt-Marie Asp