Skänninge S-förening

Som namnet antyder har Skänninge Socialdemokratiska förening Skänninge med omnejd som sitt geografiska område, men alla som vill får vara med.

S-föreningen som innan tiden för kommunsammanslagning runt år 1971 var Skänninges arbetarekommun, har idag ett 50-tal medlemmar och arrangerar föreningsmöten som avhandlar det mesta. Ofta arrangeras medlemsmöten med visst tema och inbjuden talare, och medlemmar uppmuntras att lämna förslag på teman så föreningen kan bjuda in rätt talare på dessa möten.

För medlemsmöten hyrs oftast PRO-lokalen på Mjölbygatan 20 i Skänninge, men alla är givetvis välkomna oavsett ålder.

 

Ordförande

Vakant

Vice ordförande

Rossar Vestin
E-post: rossar@vestinarna.se
Telefon: 073-351 84 35

Kassör

Jan Quist

Sekreterare

Östen Lindqvist

Ordinarie ledamöter

Anitha Karlsson

Nicklas Karlsson

Ersättare

Rigmor Cederbom

Joakim Häggkvist

Öppet möte om flyktingmottagning