Oppositionsrådet har ordetKommunstyrelsens 2.e vice ordförande

Efter valet 2006 när det blev ett majoritetsskifte i Mjölby kommun är jag, Carina Jönsson 2.e vice ordförande i kommunstyrelsen, i den rollen ingår att vara oppositionsråd och gruppledare för den socialdemokratiska partigruppen.
Min tidigare bakgrund inom politiken är
1992 - 1994 ersättare i Miljönämnden
1995 - 1998  ordförande i Miljönämnden
1999 - 2002 ordinarie ledamot i kommunstyrelsen
2003 - 2006 1.e vice ordförande i kommunstyrelsen
Mitt tidigare yrkesverksamma liv har jag ägnat åt  affärsvärlden ,både som anställd och egen företagare.
Samt ett antal år inom turistnäringen.

 

Svartåstrand

 

Äntligen, ja så kan vi nog säga, men nu är ett ytterligare steg tagit till att Svartå Strand ska bli verklighet.

Det är ett arbete som har pågått under många år och fanns med som ett framtida bostadsområde i översiktsplanen från 2001.

Kommunen har under lång tid köpt in den mark som gått i handel och idag äger kommunen inte hela, men stora delar av marken i området.

Svarå Strand har möjlighet att bli Mjölby stads mest attraktiva bostadsområde med bara några få minuters gångavstånd till stadskärnan och resecentrum och inte minst det vackra läget utefter Svartån.

 

Området bjuder på många olika möjligheter och det är viktigt att vi tar tid på oss för att få ut det mesta och det bästa ur projektet. Bebyggelsen bör ske så att vi på bästa sätt tar vara på det attraktiva läget och att Svartå Strand också blir ett vackert offentligt rum, med möjlighet till vattennära promenadstråk.

 

Svartå Strand ska bli ett område med såväl socialt som ekologiskt hållbara boendemiljöer med blandade bostadsformer och storlekar på bostäderna.

 

Stärkta i framgången med byggnationen av Hövitsmannen, som vi socialdemokrater verkligen fick kämpa för att få till stånd, kan vi nu starta projektet Svartå Strand. Med målsättningen om att vi kan få se de första husen på plats inom bara några år.

 

Carina JönssonKommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder  i regel varannan onsdag  med start klockan 14.00. Kommunstyrelsesammanträdet föregås av gruppmöten och börjar klockan 13.00, där vi i partigrupperna går igenom de ärenden som skall behandlas under sammanträdet.
Vår grupp leds av kommunstyrelsens 2.e vice ordförande/oppositionsrådet Carina Jönsson.
Kommunstyrelsen består av 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare, med fördelningen 5 från majoriteten och 4 från oppositionen.
Komunstyrelsen förbereder och lämnar förslag till beslut av samtliga ärenden till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens ärendelista och protokoll finns att läsa på kommunens hemsida

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) sammanträder varannan måndag kl 09.00, KSAU består av kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens 1.e vice ordförande
Kommunstyrelsen 2.e vice ordförande
KSAU förbereder och lämnar förslag till beslut av samtliga ärenden till kommunstyrelsen.

 

Aktuell fråga

SVENSKA FLAGGAN

 

Den moderatledda alliansen i Mjölby har beslutat att den dagliga flaggningen, fortsättningsvis skall vara med Mjölby kommuns flagga och EU flaggan, men inte den svenska flaggan.

 

Ett beslut som vi socialdemokrater inte ställt oss bakom.

 

Vi har ingenting emot att vi skall flagga med EU flaggan men inte på bekostnad av den svenska flaggan

Om den dagliga flaggningen skall bestå av mer än Mjölby kommuns flagga, så skall även den svenska flaggan vara hissad.

 

Carina Jönsson

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-10 17:26

Bli medlem

Budget för 2016

Donera