Socialdemokratiska föreningar i Mjölby kommun

Som medlem i Socialdemokraterna blir du även del av en S-förening som arbetar för att föra fram dina åsikter till högre ort

Nivåer inom partiet

Partiet Socialdemokraterna är uppdelat i flera partidistrikt. Vårt distrikt är Socialdemokraterna Östergötland. Varje distrikt är i sin tur uppdelat i flera arbetarekommuner. Vi är en sådan arbetarekommun. De flesta arbetarekommuner består sedan av diverse S-föreningar för att partiet som folkrörelse ska komma nära sina medlemmar och föra fram era åsikter; föreningarna driver lokal partiverksamhet samt ordnar möten och aktiviteter där alla medlemmar är välkomna. De väljer även ombud bland sig till representantskapet, som är det högsta beslutande organet i arbetarekommunen.

Medlemskap i S-förening

Som medlem i Socialdemokraterna blir du alltså även medlem i en lokal S-förening. De flesta föreningarna i vår arbetarekommun är uppdelade efter geografisk bostadsort och som ny medlem blir du ofta placerad i den förening vars bostads- eller intresseområde du tillhör, men Du kan själv välja vilken lokal förening du vill tillhöra och där ha partitillhörigheten. Det är även möjligt att vara medlem i flera föreningar eller starta upp nya.

S-föreningarna i Mjölby Arbetarekommun

I listan här nedanför kan du klicka dig in på informationssidor om de olika föreningarna som finns just nu i vår arbetarekommun. Där kan du se vem du kan ta kontakt med för att få veta mer om föreningens verksamhet. Har du några idéer om vad du vill göra som socialdemokratisk medlem? Vi vill gärna höra vad du har att säga!

Mjölby Östra S-förening

geografisk Mjölby tätort

Lundby S-förening

geografisk Mjölby tätort, området runt Lundby

Skänninge Väderstad S-förening

geografisk Skänninge, Väderstad och Hogstad med omnjed

Vifolka S-förening

geografisk Mantorp, Spångsholm, Sya, Västra Harg

Kommunals S-förening

fackligpolitisk Medlemmar i fackförbundet Kommunal

S-kvinnor i Mjölby

  socialdemokratiska feminister