Ingrid Carlsson: Interpellation om borgarnas sätt att använda "Motala kommun" för egna möten

Interpellation till Eva Isaksson Ribers

 

Som du känner till har Motala kommun tidigare sökt medborgardialog i olika frågor. Det gäller bl.a. skolnedläggningar, förändringar i räddningstjänsten och olika nya eller ändrade detaljplaner. I samband med översikts-planearbetet inbjöd vi också till flera samtal och informations-tillfällen. Allt detta skedde i kommunens namn och alla partier i resp. nämnd eller beredning stod bakom inbjudan.

 

Ledamöter från alla partier kunde också deltaga vid mötena. Den information vi fick hem från de diskussionerna användes sedan i nämnden eller beredningen.

 

På kommunala hemsidan inbjuder nu Nystart Motala företagare och medborgare i Motala att bidra till ett lokalt handlingsprogram om klimatförändringar.

 

Anser du att detta är ett bra förfarande?
Avser du och Nystart Motala att även fortsättningsvis gratis annonsera partiaktiviteter på den kommunala hemsidan?
Är det meningen att den kommunala hemsidan, ska vara gratis anslagstavla åt de politiska partierna (i annan utsträckning än vad som gäller om man informerar om möten i Evenemangskalender)?

 

Motala  2007-03-20

………………………………….
/ingridcarlsson/

 

Utdrag från kommunens hemsida:
Intiativ till lokalt handlingsprogram för begränsning av de pågående klimatförändringarna
2007-02-19
En arbetsgrupp ur den politiska majoriteten Nystart Motala tar initiativet till att utarbeta en lokal handlingsplan för hur Motala kommun kan bidra till att begränsa de pågående klimatförändringarna.
Vill du, som företagare eller medborgare bidra med din kunskap i ett lokalt handlingsprogram om klimatförändringar kan du kontakta arbetsgruppens sammankallande, se nedan.
 
För mer information, kontakta
Catarina Engström (mp), ordförande tekniska nämnden
Tel: 22 50 98, 070-663 23 13. E-post: catarina.engstrom@motala.se

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-25 22:32