Johan A/Ingvar S/ Sonja K: Inget bra beslut i riksdagen för Motalas del!

Riksdagen fattade beslut den 5 december 2007 om försvarsbudgeten för 2008. Resultatlöst agerande!


I budgeten som den borgerliga riksdagsmajoriten antog, saknas det för Motala och SAAB Underwater System AB så viktiga beslutet om medel till att fortsätta utvecklingen av TMS (torped, mina, sensor) under 2008.


Majoriteten avslog socialdemokraternas förslag till budget, där medel för en fortsatt utveckling av ovan nämnda produkt under 2008, skulle innebära en utveckling av tillverkningen i Motala och stabilitet för företaget.


Vi kan bara konstatera att Eva Isaksson Ribers (m) och Andreas Norléns (m) uttalande, att de med alla till buds stående medel skulle påverka såväl partikamrater i riksdagen, som sina allians-bröder och systrar och sin försvarsminister, kom tillkorta, när beslutet fattades.


Vi socialdemokrater har vid tidigare tillfällen då försvars budgeten behandlats, agerat för att trygga fortsatt utveckling av produkten i Motala, vilket också givit effekt.


En intressant fråga i samband med detta är:
Hur agerade Andreas Norlén i riksdagen när försvarsbudgeten behandlades?


Kommer Eva Isaksson Ribers och Andreas Norlén att ha samma dåliga genomslag på sina partikamrater och de övriga i den borgerliga riksdagsmajoriten, när finansieringen av Skepparpinan skall prövas av riksdagen?

 

Johan Andersson (s)           Sonia Karlsson (s)         Ingvar Ståhl (s)

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-25 22:55