Johan Andersson/Laban Bengtsson: Moderaterna har missat poängen!

Moderaterna har missat poängen!

I en artikel pekade vi på att personal-försörjningen är ett problem på sikt, eftersom pensionsavgångarna är gigantiska.


Moderaterna har missat poängen!


Samtidigt som det finns behov av personal är arbetslösheten, framför allt bland unga, alltför hög. Vi menade också att vi blir allt äldre, vilket innebär att vård- och omsorgstyngden ökar. Det behövs fler händer – inte färre. Vår poäng var att landsting och kommuner måste bli bättre arbetsgivare så att människor i framtiden söker sig till vård – och omsorgsyrken. Annars klarar vi inte medborgarnas behov av trygghet.


Ett steg i rätt riktning är enligt oss att heltid blir en rättighet och deltid en möjlighet för den som så önskar. Då skulle också fler kunna leva på sin lön och känna trygghet. I artikeln frågade vi om borgerligheten delade problembeskrivningen.

 
Svaret från moderaterna är jobbavdrag. Märkligt svar. Det vi pekar på är politikens största utmaning och moderaterna har inte ens noterat problemet.


Efter att ha läst ”svaret” inser vi att Jan Owe-Larsson och Susanne Nordström inte är insatta i frågan och blandar ihop olika frågor.

 

Johan Anderssson                                 Lars ”Laban” Bengtsson

ordförande                                            ombudsman
socialdemokraterna                              socialdemokraterna
Östergötland                                          Östergötland

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-25 22:58