Nystart Motala nedrustar trygghet (Torbjörn Holmquist

I det budgetförslag som Nystart Motala lagt för 2008 så tar man pengar av de kommande pensionärerna.

Vi har under de senaste åren varit överens mellan de politiska blocken att det är viktigt att vi betalar av den pensionsskuld som finns för dem som kommer att gå i pension från Motala kommun. Detta för att vi inte ska övervältra kostnaderna till kommande generation.

Detta vill nu Nystart Motala bryta och tar bort stora delar av den årliga inbetalning som kommunen gör för att kunna lägga på mer asfalt. Är det en ansvarsfull politik?

Det ligger samtidigt ett förslag på översyn av taxorna för äldre. Frågan vi ställer oss är om man kommer att ta ut mer från dem som behöver hemtjänst och bor på våra äldreboenden. Precis som man gjort under 2007 vad gäller att höja avgiften för maten för dem som behöver kommunens omsorg. Kommer man att under 2008 fortsätta att ta från pensionärer och lägga på asfalt i Motala kommun?

Vi har i vårt budgetförslag sagt att vi vill fortsätta den linje vi var överens om vad gäller att betala in till kommunens pensionsåtagande. Vi vill också starta en översyn av taxorna för att de som har det sämst ställt av våra omsorgstagare ska kunna få lite mer kvar i plånboken. Det handlar om solidaritet.

Vi kan bara se det som att Nystart Motala nedrustar trygghet och solidariteten för de äldre för att satsa på asfalt. Frågan är om man inte gräver större gropar i kommunen än de som Eva Isaksson Ribers talar om att man ska fylla igen.

 

Torbjörn Holmqvist

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-04-14 21:28