Om det livslånga lärandet (S-gruppen i Bildningsnämnden)

 

Lever vi i samma land?

Alliansens politik på riskplanet utgår från att dra ned på vuxen-utbildningen och sysselsättningsfrämjande åtgärder, det som vi socialdemokrater har byggt upp under en lång period.

Dessa nedskärningar kombineras med offensiv attack på arbetsmarknadsutbildningar.  Enligt Arbetsmarknadsstyrelsen kommer de facto c:a 70 % av de personer, som genomgått en sådan utbildning, som pågår under c:a 6 månader, ut i arbete inom 90 dagar efter avslutad arbetsmarknadsutbildning. Detta nonchaleras av Alliansen trots att industrin och sjukvården explicit uttalar ett akut behov. Hur ska Alliansen möta detta?

För att exemplifiera detta på det lokala planet vet vi redan idag att Motala kommun kommer att behöva anställa c:a 2.600 inom snar framtid och då främst inom vård och omsorg.

Alliansens politik kommer att få genomslagskraft även i Motala.  Ett ökat behov av kompetent arbetskraft inom industrin och vården ökar vår gemensamma välfärd och kan inte bortses ifrån. Industrin i Östergötland behöver årligen rekrytera c:a 2.000 personer. Detta kan tillgodoses relativt billigt och snabbt med hjälp av arbetsmarknadsutbildning.

Arbetsmarknaden genomgår snabba förändringar idag på grund av globaliseringen. För att kunna möta detta behövs en väl fungerande vuxenutbildning. Det är aldrig för sent att ta till sig ny kunskap och att lära sig på nytt. Vi inom socialdemokraterna arbetar för det livslånga lärandet. Alliansen väljer istället att kraftigt skära ned på det statliga stödet till vuxenutbildningen. Detta accepterar inte vi – kampen om rätten till utbildning till alla fortsätter!

Socialdemokratiska Oppositionsgruppen i Bildningsnämnden i Motala

Sidan uppdaterades senast: 2008-04-14 21:28