Om friskoleetableringar (S-grupp i Bildningsn.)

 

Privata profitörer?

Med anledning av Bildningsnämndens ekonomiska situation med ett förväntat underskott på närmare 16 miljoner kronor för år 2007, ser vi inom oppositionen med stor oro på hur Nystart Motala hanterar det prekära underskottet inom Bildningsnämnden. Kom ihåg att vi lämnade nämnden i balans!

Trots detta underskott yrkar Nystart Motala, av principiella skäl, bifall till samtliga friskoleansöknngar. Detta är oroväckande.

Å ena sidan tenderar rätten att välja skola mellan kommunala skolor och friskolor att öka segregeringen. Å andra sidan är rätten att välja den skolform som bäst passar det egna barnet en självklarhet och givetvis en frihet som stämmer överens med grundläggande socialdemokratiska värderingar, d v s att ge alla möjlighet att styra över sina livsval.

Den stora farhågan kan uppstå i de fall friskolor ökar i en sådan takt att de underminerar de kommunala skolorna, eftersom även friskolor finansieras av skattemedel. Detta kan vi aldrig acceptera. Skräckscenariot är den trend, som redan finns i storstäderna, där de kommunala skolorna snart är ett minne blott och där friskolor ägs och drivs av privata aktieägare, som profiterar på allmänna skatte-medel.

I Motala är Nystart Motala dessutom väl medvetna om att elevantalet kommer att minska framledes under ett antal år. Vi ser gärna att de knappa ekonomiska resurserna istället satsas på den kommunala skolans personal och att vi arbetar för att den kommunala skolan ska vara en förebild med elevens bästa i fopkus.

Socialdemokratsika oppositionen i Bildningsnämnden
Genom Anders Petersson, 2:e vice ordförande i BN

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-04-14 21:28