Erling Ludén: Privatisering av äldreomsorgen 2

Avslutande replik på ledarens svar:

Ang. Dagens debatt/ Inga privata företag överlever utan vinstmarginal.

Ledaren framför min syn i frågan som konservativ socialdemokrati. Om min syn på att alla människor har lika värde är att betrakta som konservativ socialdemokrati, då bär jag ledarens uppfattning om min person med stolthet!

Jag förvånas dock mer av ledarens uppfattning om de fyra undersköterskorna på Samuelsbergshemmet. Där framförs att deras uppfattning bygger på en tidig inympning med partibok som skulle omöjliggöra öppenheten att se alternativ, istället för att förstå den oro och den erfarenhetsmässiga hotbild som finns i arbetslivet. Det betraktar jag mer som en allmän förolämpning mot en kommunalt anställd yrkesgrupp än relevant sakupplysning.

Eftersom ledaren tydligen inte själv förstår min syn på förhållandet mellan det som vi bedriver i det allmänna och det som kan/bör drivas på entreprenad eller privat basis bör jag kanske för ordningen skull redogöra för den.

Jag tror på såväl de allmännas drift av gemensam verksamhet som företag drivna i privat eller kooperativ regi. Det grundläggande för mig är dock vad jag får för pengarna.

Det allmänna, skälet till att vården om äldre kom att skötas av det allmänna var att vi i Sverige för många år sedan kunde se att det var den billigaste formen. Det fanns då ingen entreprenör var intresserad att lansera något alternativ utan att det p.g.a. vinstambitioner skulle bli dyrare. Den saken har dock förändras de senaste åren. Vår grannkommun Linköping har ju som bekant lagt ut det mesta av äldreomsorgen på entreprenad, ledstjärnan där är ju som bekant – Lägsta pris får jobbet!

I de företag och företagsformer som skapar nya varor och tjänster i Sverige tror jag på. Jag tror inte på den privat tjänsteproduktion som skapats till följd av att egen regiverksamhet lagts ut på entreprenad. Skälet att jag inte tror på den formen är att den sällan skapat mer arbete totalt i Sverige.

Oavsett om man väljer att lägga ut lokalvård, fastighetsservice, transporter eller äldreomsorg på entreprenad måste man först veta vad man driver idag. Till vilken kostnad och kvalité, hur och varför. Väljer man därefter att pröva frågan om drift i entreprenadform, är det rimligen ett krav att jag formulerar vilken vara eller service jag avser att köpa. Med det så kan jag avgöra om jag får vad jag betalat för. Tyvärr uppfattar jag inget hos den politiska majoriteten eller kommunala verksamhetsledningen som besitta den kunskapen Det gör att hela frågan faller tillbaka till en grundläggande ideologisk inställning. Det är den politiska majoritetens grundsyn att saker och ting måste läggas ut till privata entreprenörer för formens egen skull, oavsett kvalité eller pris, det sistnämnda verkar för övrigt ledaren vara väl insatt i.


Erling Ludén, Motala


 

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-14 20:16