Erling Ludén: Privatisering av äldreomsorgen

Ang. Ledarens politiska angrepp på undersköterskan Siv Ludén och tre av hennes arbetskamrater.


MTs och de borgerliga partierna inkl. SPIs oro för att de fyra undersköterskornas inställning skall sprida sig är naiv och överdriven, den finns redan! Den är nedärvd, det handlar om vilken insyn och förståelse man har i sitt arbete. Det är när man ser bristen på människohänder som kan ge vård och omsorg till de äldre. Det oroande är när Stefan Olzon anser att människors kunskap och förståelse om sitt arbete med äldre, klassas som skräckpropaganda.


Han fokuserar sig på att Siv Ludén som Socialdemokrat skulle ha en orubblig negativ syn på privatisering av äldreomsorgen i Motala. Jag förstår att han gärna lockas att markera Siv som en s.k. frontfigur mot privatisering av äldreomsorg. En bisats i detta sammanhang som oroar mig, är det faktum att en högutbildad och skrivkunnig person som Stefan Olzon, per definition inte mäktar med att kalla saker och ting med sitt rätta namn.


– Att låta ett privat företag sköta t.ex. Äldreomsorgen är att lägga ut den på entreprenad. Att privatisera är en inriktning som inte ens MT idag skulle våga ställa sig bakom, det innebär en inriktning som totalt saknar insyn och inflytande från samhället.


Varje människa som tänker till en stund inser ganska snabbt att en verksamhet som drivs på entreprenad, drivs i vinst syfte. Det finns inga existerande privat drivna företag som överlever utan vinstmarginal. En kort stund redovisas en jämförelse med Lasarettet och att där kom frågan personalägt bolag underifrån. Men sedan då, vilka kommer att sköta Lasarettet i Motala. Jo, som vanligt ligger ett stort privat vårdbolag i bakgrunden, som huvudägare till det s.k. lokala vårdbolaget. Så gick det med det lokala initiativet!


Att lägga ut Äldreomsorgen på entreprenad är Ideologiskt betingad. Den är en ledstjärna för de borgerliga partierna inkl. SPI. Att påstå annat ger frågan enbart ett löjets skimmer.


Avslutningsvis kommer frågan om kvalitén in i rummet. Ledaren påpekar det som intressant om man använde samma modell som i Vellinge kommun. I denna kommun har tydligen servicens kvalité blivit vägledande vid valet av entreprenör och priset kommit i andra hand.


Det framgår sedan av ledaren att han är ytterst tveksam till att Motala kommuns ekonomi medger ett sådant förfarande. Har den borgerliga politiska ledningen med SPI redan förbrukat de gemensamma medel som den tidigare valalliansen mellan Sossarna och Vänstern skapat?

Erling Ludén, Motala  

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-14 20:17