Siw Ludén: Privatisering av äldreomsorgen

Svar på MTs politiska ledare den 15 november 2007.

Mina tre arbetskamrater som var med vid MTs intervjun den 14 november är inte anförda av mig. De är duktiga arbetande undersköterskor som kan tänka, tycka och har en egen åsikt.


Privat driven omsorg säger sig självt att man har inkomst och vinst på det man gör.
Nej, alla anställda inom äldreomsorgen kanske inte tycker som jag i frågan. Men alla kommer inte att vara med på vagnen, men det är viktigt att alla får ha en åsikt och inte blir nervärderade för det. Alla är lika viktiga.


Är det en ideologisk fråga: - Ja, den lilla plånboken skall vara lika mycket värd som den större när jag behöver omsorg.


Möjligheten att ställa krav som garanterar de äldre och personalens trygghet,
- Hur blir tryggheten och omsorgen för de äldre/boende/brukarna bli?


- Kommer alla nuvarande anställda erbjudas arbete hos den privata entreprenören?
- Kommer tjänsterna att omfatta heltidsjobb som gör att man kan leva på sin lön?
Varför skall omsorgen konkurrensutsättas? Skall det vara konkurrens om brukarna? Blir omsorgen bättre då?


Äldreomsorgen är personalintensiv och bör så vara. Våra äldre inom Motala kommun är värda det. Personal kostar pengar, det är de äldre värda.

 

Siv Ludén/undersköterska
Anställd av Motala kommun

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-14 20:16