(S)-reservation i Bildningsnämnden om friskolor!

RESERVATION

 

Socialdemokraterna i BIN reserverar sig härmed mot förslaget att tillstyrka följande ansökningar beträffande nyetablering av tre friskolor i regionen enligt ärende nr:

07/BIN 0121, 07/BIN 0139. 07/BIN 0145 och yrkar därmed på avslag med följande motivering:

 

Vi socialdemokrater vill ta ansvar för den kommunala skolverksamheten så att den inte utarmas med tanke på att elevminskningen framåt i tid innebär minskad ram för nämnden. De föreslagna inriktningarna tillför inget nytt till regionen eller kommunen. Nuvarande underskott 15,6 milj. riskerar att öka, då kommunen med nuvarande regelsystem, står för friskolornas totalkostnader.

 

Anders Petersson

Oppositionsföreträdare

2:e vidce ordf. BIN

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-25 21:46