(S) vill satsa på barn och vuxna (C.Egberth & I Ståhl)

Vi socialdemokrater vill satsa på barnomsorgen och vuxenutbildningen.

I en artikel från kommunstyrelsen den 2 oktober i MT&VT framställs som om  vi vill lägga ner vuxenutbildningen i Motala. Det är tvärt om. Vi vill satsa extra pengar på dessa verksamheter.

Vuxenutbildningen och ökad utbyggnadstakt för barnomsorgen är viktiga områden och bör prioriteras. Vi socialdemokrater anser att ett tillskott för dessa verksamheter är ett måste. Att Nystart Motala inte tycker att detta prioriterade områden underströk de i kommunstyrelsen i tisdags.

Våren 2007 kom bildningsnämnden till kommunstyrelsen för att begära mer medel för dessa verksamheter. Man såg redan då att den fastlagda ramen inte räckte. När inte barnomsorgsutbyggnad, plusjobb och vuxenutbildning täcks inom nämndens ram, så ansåg vi att bildningsnämndens äskande är befogat och man måste omfördela inom kommunens budget. Vi reserverade oss därför mot Nystarts förslag att ej bevilja nämnden extra resurser.

Idag står bildningsnämnden med ett underskott på 17 miljoner kronor och om nämnden måste prioritera inom ram för att komma i balans så kommer det att slå hårt mot bildningsnämnden s verksamheter. Men Nystart Motala vill inte lyfta ett finger för nämnden. I stället säger man att verksamheterna måste konjunktur-anpassas efter regeringens politik. Det är uppenbarligen så att man inte prioriterar barnomsorg och vuxenutbildningen utan asfalt i Nystart Motala.

 

Camilla Egberth (s)    2:e vice ordförande kommunstyrelsen

Ingvar Ståhl (s)           ledamot kommunstyrelsen

Sidan uppdaterades senast: 2008-04-14 21:28