SAAB Underwater System - frågor till Norlén-Isaksson

Har ni gett upp möjligheten att behålla sysselsättningen i Motala!

I ett svar i MT/VT 2007-09-29 på vår kritik av den borgliga budgeten i synnerhet och konsekvenserna för Motala i allmänhet, publicerat i ett debattinlägg,  2007-09-24 i MT/VT från Andreas Norlén och Eva Isaksson Ribers kan vi konstatera att det verkar som man gett upp ambitionen att bibehålla tillverkningen vid SAAB Underwater System AB i Motala.

Vi kan konstatera att det biter inte med bara ett opublicerat debattinlägg till DN Debatt, med kritik av den borgliga budgetpolitiken för att få regeringen, att inse det orimliga i konsekvenserna av förslaget, att utan säkerhetspolitisk analys helt slopa angelägna internationella samarbetsprojekt inom försvarsområdet.

Det vill till ett bättre ”fotarbete” för att övertyga!

Vi kan också konstatera att regeringens satsning på s k ”nyfriskjobb” för att de som varit långtidsarbetslösa skall komma ut på den reguljära arbetsmarknaden, är en positiv satsning som borde ge goda erfarenheter av lokalt i Motala.
 
Vår kritik kvarstår dock att de deltidsarbetslösa, främst kvinnorna och de sämst ställda pensionärerna får betala i form av kraftig reduktion av ersättning samt uteblivna höjningar av garantipensionerna för att finansiera skattereduktioner för de välbeställda i form av förändrad fastighetsskatt och  avskaffande av förmögenhetskatt m.m.


Johan Andersson (s)  Ingvar Ståhl (s)
Länsordförande  KS-ledamot
Socialdemokraterna i  Motala kommun
Östergötland   

 

Sidan uppdaterades senast: 2007-12-15 15:47