Statsbudgeten contra Motala ( J Andersson & I Ståhl)

Motala 2007-09-22


Budgeten- ett dråpslag för Motala!

Så har finansminister Anders Borg (m) presenterat sin budget för 2008, en budget som innebär ett dråpslag för Motala i flera avseenden.

Ofinansierade skattesänkningar för höginkomstagare såsom förändring av fastighetsskatten, avskaffandet av förmögenhetsskatten m.m sker på bekostnad av snabb avveckling av ett avgörande civilt och militärt utvecklingsprojekt, TMS, (torped, mina, sensor) vid SAAB Underwater System AB – ett samarbetsprojekt med internationella aktörer och om det avvecklas hotar sysselsättningen i Motalas näringsliv. Detta trots såväl kommunalrådet Eva Isaksson Ribers (m) och riksdagsledamot Andreas Norlén s (m) ambitioner att förhindra detta.

Vi kan konstatera att i denna fråga väger såväl avgående försvarsminister Mikael Odenberg (m) som Eva Isaksson Ribers(m) och Andreas Norléns (m) ord väldigt tunt.

Utav debatten att finansiera utbyggnaden av bron över Skepparpinan har det hittills blivit en tumme - trots regeringens fagra löften om mer pengar till infrastruktur och satsningar av s k OPS-lösningar (offentlig-privat finansierade partnerskap) har det hittills blivit – ingenting! Däremot går man med full ammunition, till angrepp mot de som har det sämst i samhället och kraftigt försämrar de ekonomiska förutsättningarna, för de deltidsarbetslösa i tron att de överutnyttjar försäkringssystemet.

Vi kan också konstatera att någon höjning av garantipensionen för de sämst ställda pensionärerna, inte fanns med den här gången heller – trots vallöften från såväl centerpartiet som kristdemokraterna.


Det utlovade höjda bostadstillägget för pensionärer uteblev helt i budgeten. Det är moderat politik när den är som sämst!


Johan Andersson (s)                        Ingvar Ståhl (s)
Distriktsordförande                            Ledamot i kommunstyrelsen
Socialdemokraterna i Östergötland    Motala kommun   

Sidan uppdaterades senast: 2008-04-14 21:28