Bosse Höckert: Vårdnadsbidraget

Regeringens kvinnofälla utan statlig subvention
 
De fyras gäng med regeringen i spetsen, är inte beredda att finansiera vårdnadsbidraget utan lägger över hela ansvaret på kommunerna. Följden blir försämrad förskola för flertalet för att några ska få vårdnadsbidrag. Ett hårt slag mot såväl förskolan  som jämställdheten.
 
Regeringen talar om arbetslinjen i alla andra sammanhang, men inför här ett bidrag för att man inte ska arbeta, utan ta barnen från världens bästa förskola. Dessutom till så låg ersätt-ning så att det inte är möjligt för en ensamstående – utan förutsätter att det finns en familje-försörjare. Knappast en modern familjepolitik!
 
För att inte få kraftigt sänkt pension borde mer än hälften av vårdnadsbidraget betalas in till ett pensionssparande. Risken är uppenbar att de kvinnor som tar bidraget blir morgondagens
fattigpensionärer. Om Göran Hägglund verkligen ville stödja familjerna skulle han avbryta det systemskifte i arbetsmarknadspolitiken som nu sker. När en småbarnsmamma i Norrbotten hänvisas till att pendla 140 mil för ett arbete, bidrar det knappast till att underlätta för föräldr-ar att få mer tid för sina barn.
 
Jag undrar om Kd-ordföranden verkligen är medveten om hur familjer drabbas av regeringens hårdföra systemskifte i trygghetssystemen. F ö konstaterar jag att den borgerliga regeringen som jag uppfattat vara motståndare till bidrag, nu inför ett nytt.
 
Bosse Höckert
 

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-14 19:34