Marianne Elf m fl: (S)-interpellation: Vårdnadsbidrag

Motala 2007 05 10

Interpellation ställd till Bildningsnämndens ordförande Magnus Byman

 

Trots år av jämställdhetssträvan har vi fort-farande ett könsintegrerat arbetsliv. Kvinnor betraktas inte som familjeförsörjare utan förväntas vara flexibla och pussla med tiden för att räcka till för allt och alla.

 

I arbetslivet har kvinnor generellt sämre villkor än män. Två stora orättvisor är den ofrivilliga deltiden som främst drabbar kvinnor och de låga kvinnolönerna inom både offentlig som privat sektor.

 

Den nya majoriteten i Sveriges regering kommer att lägga förslag om att införa vårdnadsbidrag.

 

Vi måste därför med anledning av detta ställa några frågor:

· Kommer vårdnadsbidrag att införas i Motala kommun?
· Hur kommer i så fall vårdnadsbidraget att utformas?
· Hur stort kommer i så fall vårdnadsbidraget att bli?
· Vilka grupper tror du kommer att välja detta bidrag?
· Tror du att det kommer att öka jämställdheten mellan man och kvinna eller mellan olika grupper?
· Hur mycket kommer det att kosta Motala kommuns invånare?
· Hur tänker i så fall Alliansen finansiera detta vårdnadsbidrag? Kommer det att ges extra pengar eller kommer det att drabba andra grupper, exempelvis de äldre?

 

Vi vore mycket tacksamma att få svar på dessa frågor som berör oss främst som kvinnor och den valfrihet som vi kämpar för.

 

Socialdemokratiska kvinnorna i Motala kommunfullmäktige genom
Marianne Elf  (s)

Sonia Karlsson (s)    Siw Ludén (s)                Maj Karlsson (s)

Ingrid Carlsson (s)   Maria Karlsson (s)        Lena Westerlund (s)

Inger Hedin (s)        Ingegärd Karlsson (s)   Camilla Egbert (s)
 


 

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-25 22:10