Lena Westerlund i KF: Vårdnadsbidrag

Vårdnadsbidraget

Till Jessika Antebring (kd):

Ekonomin talar för Vårdnadsbidraget säger Jessika Antebring /kd). Hur kan det vara möjligt, när Bildningsnämnden gör ett underskott med 15 miljoner kronor, varav 4.9 miljoner kronor på förskolan och 7,4 miljoner kronor på grundskolan?

 

Svar till Andreas Norlén (m):
Du säger att vi lokalt inte är eniga med partiet centralt ang. jämställd-hetsbonusen. Om du medverkade när vi fick svaret på vår interpella-tion om vårdnadsbidraget kan jag bara återigen tala om att vi mycket väl kan vara med och diskutera bonusen men att vi är helt emot vårdnadsbidraget, som bara gynnar vissa grupper, grupper som redan nu kan vara hemma.


Lena Westerlund

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-25 22:17