Lena Westerlund i KF: Vårdnadsbidrag

I det svar som Magnus ger ifrån Bildnings-nämnden och Nystart Motala blir man lite fundersam på hur man ser på jämställdheten och familjepolitiken.

 

Ni säger att en modern familjepolitik måste utgå ifrån att familjer är olika. Enligt siffror från Riksförsäkringsverket år 2000 användes 12 % av föräldrapenningsdagarna av män. Siffrorna har förbättrats lite men bara lite sedan dess. Eftersom familjer är olika vill ni ändra i kommunallagen, så att kommuner kan ge ut ekonomiska ersätt-ningar till enskilda genom det s. k. vårdnadsbidraget.

 

Det skulle bli ett frivilligt åtagande för kommunerna, som även Motala hoppas att staten ska stå för, vilket inte verkar aktuellt ännu. Vårdnadsbidraget innebär extra kostnader som inte vägs upp av besparingar i barnomsorgen.

 

Villkor för vårdnadsbidraget finns också men även här vill ni ändra regelverket så att man kan ta ut delar av det mot att man minskar sin arbetstid med motsvarande.

 

Att bryta utanförskapet och minska bidragen har varit er ledstjärna. Nu vill ni införa ett nytt bidrag som knappt gynnar de som verkligen behöver det och det är jämställdhetsbonus.

 

Den med lägst inkomst får en skattereduktion med 3000 kr/ mån vid heltid, om personen går tillbaka till arbetet och låter den andra föräldern vara hemma hos barnet (under föräldrapenningens 480 dagar).


Många kvinnor arbetar inte med önskad sysselsättningsgrad utan deltider är vanliga och på så sätt blir skattereduktionen också mindre. Det vill ni kalla morot, så att kvinnor kan bibehålla förankringen i arbetslivet och på så sätt motverkas omotiverade löneskillnader. Alliansen har avsatt 1.2 miljarder i sin budget för att kunna införa detta.

 

Effekten av att införa vårdnadsbidrag kombinerat med jämställd-hetsbonus, barnomsorgspeng samt avdragsrätt för hushållsnära tjänster mm, skulle göra det mer lönsamt att arbeta och skulle öka jämställdheten genom att ge kvinnor och män de  ekonomiska incitament  för att arbeta.

 

Vari ligger då vinsten att få vara hemma med sina barn???

/Lena Westerlund

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-25 22:26