Camilla Egberth (S)-interpellation: Varför entreprenad, Mats Andersson?


Interpellation till Mats Andersson (fp) angående alternativa entreprenörer inom äldreomsorgen

 

Den borgliga majoriteten i kommunen vill lägga ut ett antal av våra äldreboende samt delar av hemtjänsten ska överföras i annan driftform. Verksamheter som har diskuterats är äldreboende Granliden, Solgläntan, Björkbladet, Skogsgården samt hemtjänsten på Björkbladet.
Att splittra upp äldreverksamheten i en privat och en offentlig del innebär givetvis en hel rad olika konsekvenser och en oro skapas bland personalen. Det är därför viktigt att man innan man splittrar verksamheten genomför en del konsekvensanalyser. Exempel på analyser kan vara:
En ekonomisk utredning kring konsekvenserna av upphandling av verksamheten.
En förtroendeanalys hur personalen och boende ser på alternativa utförare av verksamheterna
En analys av sekundära bieffekter av att splittra upp verksamheten


Min fråga till Mats Andersson blir därför.

1.Vilka analyser kommer ni att genomföra innan upphandling sker?

2. Kommer du att genomföra upphandling även om det sker mot personalens och
          boendes vilja?

3. Vad finns det för brister i den kommunala äldrevården som gör att ni förespråkar en  upphandling?

 

Camilla Egbert  (s)

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-25 22:04