Andreas Norlén kvittade ut sig ...

Till Motala Tidning                       071227
Svar till Andreas Norlén den 20/12-07

Norlén kvittade ut sig

Nu har vi fått klart besked. Andreas Norlén valde att inte delta i behandlingen av försvarsbudgeten i riksdagen. Det finns tre alternativ; rösta för, rösta emot eller avstå när ett ärende behandlas i riksdagen. Inget av dessa passade Andreas Norlén, istället valde han den lättaste utvägen genom att kvitta ut sig.  

Andreas Norlén lägger dessutom ut dimridåer om vad riksdagen egentligen beslutade. Av försvarsutskottets betänkande framgår det helt klart att majoriteten ställer sig bakom regeringens förslag som bland annat innebär att anslagen för materielanskaffning skall minskas med 350 miljoner kronor. Utskottet skriver vidare att de materielprojekt som regeringen anser bör beröras av utgiftsminskningarna är lätt attackrobot (MRCM), luftvärnsroboten BAMSE, ett nytt ytstridsfartyg, och undervattensprojektet Torped, Mina,Sensor (TMS). Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets förslag.

I den socialdemokratiska alternativbudgeten för 2008 hade vi med 350 miljoner kronor mer till materielprojekt än regeringen. Vi menar att regeringens beslut om att lägga ned delar av Sveriges marina försvar innan den säkerhetspolitiska analysen är gjord riskerar att radera ut kompetens som det tar år att bygga upp igen. Vi avvisade därför regeringens neddragningar.

Andreas Norléns påståenden om att vi skulle ha besparingar för totalt 7,5 miljarder år 2009 och 2010 är taget ur luften. Socialdemokraternas besparing är 4,5 miljard kronor till 2010, inget annat. 

Andreas Norlén hänvisar i sitt svar att han har arbetat hårt för att föra fram argument angående TMS, och det tycker vi är bra, det har vi också gjort. Bland annat har försvarsutskottets ordförande Anders Karlsson och två s-ledamöter från försvars-utskottet besökt Saab Underwater Systems i Motala.  Som vi redovisat ovan har vi för 2008  avsatt pengar i vår partimotion till bland annat TMS i Motala.  Så vi har fått gehör för våra synpunkter. Däremot har Andreas Norléns arbete hittills inte lett till något konkret resultat.

För verksamheten vid SAAB Underwater Systems och för Motalas skull hoppas verkligen vi också att försvarsministern tänker om, men vi kan konstatera att Norléns partikollega och forne försvarsminister Mikael Odenberg (m) inte har någon större tilltro till sin efterträdare, då han konstaterar på DN-debatt den 16/12-07 att Tolgfors uppenbarligen är okunnig om försvarspolitiken.

Johan Andersson (s)  Sonia Karlsson (s)  Ingvar Ståhl (s)

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-02 17:35