Att ta från de fattiga -... (Sonja skriver)

 

8/1 2008
Att ta från de fattiga och ge till de rika.
”Reinfeldt har en del att tänka över”


Tage Danielssons historia om Karl-Bertil Jonsson som

går på tv på julafton är en tradition för många. Karl-

Bertil drömmer om en rättvisare värld. Ser man till-

baka på regeringen Reinfeldts första år vid makten

är det tydligt att den gått in för att vända på Karl-

Bertil Jonssons devis ”att ta från de rika och ge

till de fattiga” och göra precis tvärtom. Det är tro-

ligen en förklaring till att regeringen får så usla

siffror i undersökning efter undersökning av

väljaropinionen. En annan förklaring är säkert

att människor inte uppskattar att se att

borgarna säger en sak och gör en annan.


Moderaterna sa att fastighetsskatten skulle av-

skaffas. I stället bytte den namn och höjdes i

praktiken för över 200 000 småhusägare. Bensin-

skatten skulle sänkas. Men den höjdes. Alla

skulle få en tusenlapp mer i plånboken. Men

för låg- och medelinkomsttagare åts den upp

av höjda avgifter till fack och a-kassa.

 

Det sades att det var dags att satsa på män-

niskor med låga och normala inkomster.

Istället går 70 procent av budgeten till den

tredjedel som redan har det bäst. Tyvärr

finns det många fler exempel på hur rege-

ringens politik steg för steg ökar klyftorna

mellan människor i vårt land.


En grupp som verkligen märkt av skillnaderna

mellan vad moderaterna säger och vad mode-

raterna gör är de äldre. Moderaterna lovade

att de skulle höja bostadstillägget för pensio-

närer med de lägsta inkomsterna, och de

lovade att äldre skulle få ett särskilt kryss i

deklarationen som skulle ge rätt till en sär-

skild skatterabatt för alla över 65 år som bor

i hyresrätt. I stället har regeringen infört ett

nytt skattesystem som gör att du betalar

mer skatt på pensioner än på lön. Det är för-

ståeligt att pensionärerna känner sig svikna.


I valrörelsen tittade moderatledaren Fredrik

Reinfeldt rakt in i tevekamerorna och lovade

att moderaterna inte skulle sälja ut akutsjuk-

husen. Moderaterna underströk gång på gång

att de inte tycker att sjukvård ska fördelas

 efter plånbok. Sedan avskaffade regeringen

lagen som förbjuder både utförsäljningar och

gräddfiler. Runt om i landet förbereds nu i det

tysta ett systemskifte inom sjukhusvården.

Var finns rättvisan i detta?


Av regeringens storstilade löften om att ge

även de som står längst bort ifrån arbets-

marknaden jobb har det blivit väldigt lite.

Däremot så har på grund av högre avgifter

redan 350 000 människor tvingats lämna

a-kassan. De står helt utan försäkrings-

skydd den dag ekonomin går sämre

och arbetslösheten stiger.


Som socialdemokrat vill jag hellre verka

i Karl-Bertil Jonssons anda. Fördelnings-

politik handlar om att utjämna klyftor

istället för att utöka dem. Politik handlar

dessutom om förtroende och då gäller

det att göra det man säger att man ska

göra. Här har regeringen Reinfeldt en hel

del att tänka över under helgledigheten

men jag befarar att det inte blir bättre i år.

 

Sonia Karlsson (s)
riksdagsledamot

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-12 16:23