Bosse Höckert om Reinfeldts politik

Ökade klassklyftor med borgerlig sjukvårdspolitik
 
I valrörelsen mörkade Reinfeldt betr sjukvårdsfrågan

och hävdade att de borgerliga inte ville sälja ut några

akutsjukhus. Någon vård efter plånbok skulle det

inte bli. Men efter valet tog den borgerliga regeringen

omedelbart bort lagen som förhindrade gräddfiler i den
offentligt finansierade sjukhusvården och utförsälj-

ningar av sjukhus till vinstutdelande sjukvårds-

koncerner.
 
Nu planeras en rad privatiseringar i de borgerligt styrda l

andstingen. Och privatiseringsminister Odell fortsätter

"sin" utförsäljning av samhällsägda företag.
 
Bosse Höckert

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-03-10 16:40