Bosse Höckert om försäljning av Apoteket

Regeringen vill sälja ut apoteken
 
Den moderatledda regeringen begär inblanco-

mandat att få sälja 200-400 apotek. Det är slarvigt

och oansvarigt att begära detta mandat utan att

tala om vad man vill göra för avregleringar.
 
Regeringen vill släppa in rena vinstintressen i

läkemedelshanteringen . Det leder till ökade

kostnader för skattebetalarna och sämre

säkerhet för patienterna. Det är stor risk att

apotek i glesbygd inte kommer att anses l

önsamma. Och vad får detta för konsekvens?
 
För övrigt anser jag att lasarettet i Motala

skall återställas till ett fullvärdigt akutsjukhus.
 
Bosse Höckert
 

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-04-14 21:28