Har Nystart Motala fått motorstopp?

 

Har Nystart Motala fått motorstopp? Var finns det nya?

 

Nystart Motala har ett år efter övertagandet gått ut med

en folder, där man redovisar vad man har gjort under sitt

första år vid makten. Problemet är bara att nästan allt utom

ett fåtal punkter man redovisar var påbörjade och initierade

av den gamla majoriteten. Det är i och för sig gott att man ser

vår politik som god och värd att fortsätta på men vari består

då nystarten?

 

Det mana redovisat som nytt är mer asfalt och fastighetsunder-

håll än vad som var föreslaget från S och V.

 

Det man glömmer bort att redovisa är bland annat dom beslut

Nystart tagit mot vår vilja om nedskärningar i äldreomsorgen

samt höjda avgifter för pensionärer samt att man tog bort

satsningen på ungdomar och vuxenutbildningen.

 

Det är alltså pensionärer och ungdomar, som ska betala

den extra asfaltbeläggningen, som är nystarten i Motala

kommun.

 

Lägger man sedan till den politik osm man för från rege-

ringen, så slår man extra hårt på just dessa grupper.

 

Vi kan inte se att det handlar om nystart för Motala. Risken

är istället att vi ser en nedrustning av trygghet och solidaritet

i Motala nu, när välfärdssystemet angrips med full kraft

från både kommunledning och den nya regeringen.

 

Torbjörn Holmqvist

Nicklas Rudberg

Socialdemokraterna i Motala

Sidan uppdaterades senast: 2008-04-14 21:28