Ingvar Ståhl om sjukförsäkringens ändrade regler

Debattartikel även insänd till Motala Tidning, publicerad 2008-03-10

Efter alliansens intåg så verkar det vara fritt fall
för de individer som drabbats av ohälsa.

Fritt fall - Replik på
”Nu sker förbättringar i sjukförsäkringen”

Centerpartisterna Solveig Zar och Staffan Danielsson är

oerhört glada över kommande förändringar av sjukför-

säkringen. I korthet så är budskapet att gå från passiva

bidrag till goda anpassade arbeten för en grupp som

riskerar utslagning eller har redan monterats bort från

produktionen.

Förre ministern Hans Karlsson påbörjade förändringen

av  sjukförsäkringen och tyvärr tappades kontrollen.

Hans Karlsson citerades mycket i branschpress samt

övrig media mitt i valrörelsen 2006. Det var nog inte

särskilt klokt.

Jag har sedan lång tid följt dessa frågor och efter

alliansens intåg så verkar det vara fritt fall för de i

ndivider som drabbats av ohälsa.

Här i Motala och Vadstena så får den sjukskrivne

en anmodan att sjukpenningen ska minskas eller

dras in helt. De personer som har anställning

vänder sig då till sin arbetsgivare för att få

lämpliga arbetsuppgifter. Arbetsgivaren gör en

utredning och i många fall så konstateras att inte

något passande arbete finns. Då uppstår en

personlig arbetsbrist och anställningen avslutas.

Arbetsförmedlingen blir väldigt förtjust när

dessa anmäler sig som arbetssökande. En

notering som är värd att beakta är att många

äldre lämnar sin a-kassa på grund av ökad avgift

och de tror sig inte riskera arbetslöshet. En

61-åring som drabbas av ohälsa och indragning

av sjukpenning kan stå utan allt skydd på

mindre än ett år. Har man dessutom tillgångar

så finns inget att hämta av kommunens

försörjningsstöd.

Gruppen som saknar arbetsgivare och

upplevs för friska för sjukpenning och för

sjuka för arbetslöshetsunderstöd har nu

fritt fall.

Jag blev mycket glad när man bestämde

för ett par år sedan  ”att ingen skulle hamna

mellan stolarna”. Försäkringskassan och

arbetsförmedlingen skulle samverka och

hjälpa den enskilde individen. Nu verkar

den samverkan enbart vara administrativ

och utsatta personer lämnas helt till sitt öde.

Ut och konkurrera på den öppna marknaden.

Jag hoppas att centerpartisterna börjar

granska verkligheten och det krävs ett stort

fotarbete från lagstiftarna så att alla får en

rimlig möjlighet till egenförsörjning i detta

välfärdssamhälle.


Ingvar Ståhl (s)

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-03-11 11:06