Johan svarar om fundamentalistiska friskolor

Motala 2008-02-10  (insändare Motala Tidning)


Vi vill förbjuda friskolor drivna av fundamentalistiska

trossamfund!

 

Yngve Gurer för i ett debattinlägg, publicerat i MT/VT

2008-02-07 fram synen på religiösa friskolor. I vårt

nyligen avslutade rådslagsarbete med att forma

den framtida skolpolitiken inom socialdemokraterna

har en viktig fråga varit synen på s k konfessionella

friskolor.

Det är friskolor som drivs av olika fundamentalistiska

trossamfund utan insyn från såväl samhälle som politik.

Vi vill ”rensa” bland avarterna i dagens friskolesystem

där såväl fundamentalistiska trossamfund ges rätt att

starta friskolor, till att väl fungerande skolor (Tibble-

gymnasiet i Täby) skänks till privata intressen trots

lärares, föräldrars och elevers vädjan att få bibehålla

den i kommunens regi.

Detta ger några fri dragningsrätt på våra gemensamma

skattemedel med överetablering och nedläggning av

bra skolor som följd.

Vi vill att politikens roll ska vara att sätta upp tydliga

kvalitetskriterier, fördela resurserna efter behov och

följa upp resultat medan alla skolor oavsett huvudman

måste ges samma frihetsgrader och samma garantier

för trygga långsiktiga spelregler.

Vi kommer nu till vår partikongress 2009 ytterliggare

konkretisera vårt skolpolitiska program som vi

kommer att gå till val på 2010.


Vad har övriga partier för syn på etablering av nya friskolor?


Johan Andersson (s),
Motala
Ledamot i socialdemokraternas nationella skolrådslag 

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-04-14 21:28