Johans interpellation om Tingsrätten

Motala 2008-03-27


Interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Eva Isaksson Ribers(m) m a a justitieminister Beatrice Ask(m) förslag att avveckla tingsrätten i Motala

 

Justitieminister Beatrice Ask (m) har i en skrivelse till riksdagen föreslagit att alla tingsrätter med kansliorter söder om Dalälven skall avvecklas.

Förslaget innebär för Motala, ödesdigra konsekvenser vad avser rättsäkerhet och närhet för de som berörs, i form av merarbete för polisen i med transporter till och från Linköping, resor för vittnen till Linköping och inte minst svårigheten att rekrytera nämndemän från Västra länsdelen till Linköpings tingsrätt.

I vart fall tidigare har de på orten verksamma advokatbyråerna tagit avstånd från avveckling av tingsrätten, då man tidigare sett bristande lönsamhet för sin verksamhet om frågan realiserats,  i dagsläget verkar dock deras intresse för frågan klingat av.

Dessutom minskar legitimiteten för rättskipning samt Motalas konkurrenskraft om tingsrätten avvecklas.


Mina frågor till Eva Isaksson Ribers (m) med anledning av förslaget är följande:

1. Hur har du för avsikt att påverka justitieministern för att redogöra för det orimliga i förslaget?
2. Har du för avsikt att söka stöd av stadens advokatbyråer som åtminstone tidigare varit oroande för konsekvenserna av en avveckling?3. Vilka kontakter kan moderate riksdagsledamot Andreas Norlén, tillika ersättare i riksdagens justitieutskott, som har att bereda ministerns förslag bistå med?

4.  Vilka kontakter har du för avsikt att ta med övriga borgerliga riksdagsledamatör från länet för att skapa en majoritet mot förslaget?

 


Johan Andersson (s)
KF-ledamot

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-05-03 18:29