Lena W. lyssnade på sjukvårdsdebatten och skrev ....

Ta ert politiska ansvar,  landstingspolitiker"!

Den sjukvårdsdebatt som anordnades den 8/4 –08

i Motala var ett bra initiativ som lockade mycket folk.

Tyvärr fick vi höra hur lite man tar sitt politiska ansvar.

Jag måste säga att den borgliga majoriteten skickligt

undvek att svara på obekväma frågor.

Trots det gigantiska underskottet på 328 mkr. för

2007 och för innevarande år någonstans mellan

50-100 mkr. visar det på att man inte har kontroll

på ekonomin utan den skenar.


Den som la i bromsen var landstingsdirektören 

(det försökte den borgliga majoriteten ta äran åt

sig av. Äras den som äras bör.)  , eftersom man

fortfarande anställer sjuksköterskor och läkare,

knappt 20 har anställts så här långt in på det nya året.


Gun Jareblad (fp) satt i panelen och sa att det var

OK att anställa nyexaminerade sköterskor, eftersom

de behövde erfarenhet innan pensionsavgångarna

kommer.


Var finns ditt ansvar för ekonomin?  Välkommen

ut i verkligheten Gun, för din verklighet finns inte

ute på avdelningarna. Du talade med stolthet om

den tid då du var verksam i landstinget. Du har

nu varit pensionär i många år och som vi arbetade

då gör vi inte idag, du besitter gammal kunskap.

Man kan tycka vad man vill om den omorganisation

som skedde 2003, den var inte bra i alla dess delar.

Trots det var inte de borgliga emot den, enligt de

protokoll som finns ifrån landstingsstyrelsen

och fullmäktige, något de verkar glömt idag.

Den borgliga majoriteten talar sig väl om tekniken

men glömmer det viktigaste patienten bakom,

för att den tekniken ska kunna användas.

Det kom en bra fråga ifrån publiken om ni någon

gång sett en patient?

Den frågan hade ni inte väntat er.

Vi som jobbar i vården gör det för att vi tycker

om att hjälpa patienterna och vill inte behöva

oroas av besparingar som vi vet kommer att s

lå mot patienterna.


Vi som jobbade i landstinget under er förra

styrning vet vilka som fick betala priset, vi som

jobbade närmast patienterna. I all vård behövs

det en blandning av erfarenhet, ålder, kompetens

mm.

Att personalen inte alltid hinner nu beror till stora

delar på att man har fel kompetens på fel tjänst.

Ang. den upphandling som nu ska ske på LiM,

så talar den borgliga majoriteten om att personalen

själva ville det. Det har de delvis rätt i för man

besvarade enkäten för man har en stor tilltro t

ill de tre läkare som bildade ett bolag för att kunna

få ta över. De som besvarade enkäten enligt de

jag pratat med gjorde det inte för att ett vårdföretag

 i ex. Frankrike skulle ta över, man ville ha någon

som har den lokala kännedomen som dessa tre

läkare.

Hur blir det med ert mantra om korta beslutsvägar

om det blir ett franskt bolag, när ni konkurrensutsätter 

verksamheterna? Jag ser med stor oro på hur det

underskott ska kunna hämtas hem, samt det generella

sparbeting på 1 % för 2009. Varifrån ska det tas?


Det kommer att bli kännbart för personalen, samt

för det viktigaste av allt patienterna. Ni vill inte styra

utan lägger över allt på verksamheterna som ändå

bett om er hjälp att prioritera, men det har ni lagt t

illbaka till verksamheterna att sköta.


Kommer det ett varsel på personal och på vilka

grupper kommer det ske?


På vilket sätt kommer patienterna att drabbas?

Det är dags för er politiker att kliva ut i verkligheten

 och inte gömma er bakom verksamhetscheferna

och ta ansvar för er politik som ni säger att

medborgarna ville ha. Jag ville det verkligen i

nte. 

       

 Lena Westerlund
  Landstingsanställd sedan 1985

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-05-03 19:09