Motala Tidning om Johan (Ståhl skriver)

"Cirkeln sluten för Johan Andersson"

 

Motala Tidning måste sakna Johan Andersson

stort när man återkommande drar in hans

namn i nuvarande majoritetens göranden.

 

Kommunstyrelsens ordförande ska föra fram

idéer samt förslag på åtgärder. Just i den

frågan som gällde upphandling av omsorg

så beslutade socialdemokraterna att inte driva

den frågan.

 

Det beslutet fattades 2001 eller 2002. Så fungerar

demokratin och Johan följde det beslutet som en

sann demokrat.

 

Hade exempelvis Motala Tidning haft liknande

process så kanske inte tidningen hade försämrats

på det vis som skett.

 

Likaså är jag trött på att vi prenumeranter oftast

får en tunn tidning men när det är dags för total-

utlägg då är tidningen som en mini-telefonkata-

log. Tänk på oss dagliga läsare!

 

Ingvar Ståhl

Sidan uppdaterades senast: 2008-04-14 21:28