Nystart Motala och synen på Folkets Hus & Park

Folkets Hus i MotalaHur tänker ni egentligen?

I MT redovisas att Kultur- och fritids-utskottet vill förändra kulturbidraget till Folkets hus. Moderaten Hans Abrahamsson yttrar en mycket kärv ton mot Folkets hus och antyder ”att kulturbidraget bara går till löner för anställda”.

Den här attityden är inte acceptabel gentemot en privat aktör i kommunen. Ett flertal kommunanställda och förtroendevalda har genomgått en ambassadörsutbildning som bland annat syftar till att förbättra vår attityd till lokala näringsidkare.

Just föreningen Folkets hus o park spelar en mycket viktig roll inom kommunen och deras satsning på stugbyn är väl den största investeringen i modern tid. Konsulten som arbetat med Varamobadens utveckling pekar just på värdet att binda samman Varamobaden med den södra delen.

MTs ledare tog på nytt upp den gamla frågan när ABF drev musikskolan. Alltså var ABF en privat entreprenör som nog klarade den tidens kvalitetsmätningar. Borgarna var helt emot det och musik-skolan blev kommunaliserad.

Ur den synpunkten så har jag svårt att förstå varför en stor del av äldreomsorgen ska bli privatiserad.


Ingvar Ståhl (s)

mars 2008

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-09 15:19