Pettersson-Molinder funderar över SPI och Nystart Motala

Nu har det sorgliga inträffat i Motala att ett av de styrande partierna i Nystart Motala öppet deklarerar sin intolerans och främlingsfientlighet på stadens torg. Detta är visserligen inget nytt eller särskilt överraskande för flera av oss som redan i valrörelsen 2006 såg dessa tendenser. Men nu har de tydligt visat var de står i denna fråga.

Däremot är det väldigt förvånande att övriga partier i Nystart Motala inte tar avstånd från detta. I flera artiklar i lokalpressen kan man läsa diverse bortförklaringar som ”detta är ett centralt utspel och har inte med lokalpolitik att göra”. Det visar sig tvärtemot vara lokalt beslutat på ett medlemsmöte och är därmed verkligen lokalt förankrat.

Ett annat uttalande var ”vi skall diskutera detta”. Är främlingsfientlighet något som man diskuterar i Nystart Motala? Vad menar man? Kan man tolerera lite främlingsfientlighet?

En fundering som osökt dyker upp är hur vi i kommunfullmäktige skall hantera Förintelsens minnesdag för demokrati och mot främlingsfientlighet den 27 januari. Blir manifestationen trovärdig när två partier deklarerar främlingsfientlighet och fem andra inte tydligt tar avstånd från detta? Är inbjudan till manifestationen från kommunfullmäktiges ordförande trovärdig, då hans mandat helt bygger på direkt eller indirekt stöd från främlingsfientliga partier och han själv inte har tagit avstånd från dessa.

Nej, nu är det dags att företrädarna för Nystarts fem ursprungspartier kommer ut ur Grå villan och visar så pass mycket civilkurage att man törs ta avstånd från dessa uttryck på intolerans, som tyvärr spritt sig långt in i kommunens beslutande församlingar.

Att man dessutom börjar leva upp till den partiöverenskommelse som finns om att inte bilda majoriteter med direkt eller indirekt hjälp från främlingsfientliga partier blir ju bara en extra bonus.

Karl-Axel P Molinder
Kommunfullmäktigeledamot (s)

Sidan uppdaterades senast: 2009-06-25 23:57