Sonia K. om förslag att dra in tingsrätten

 

”Motala som kansliort har motarbetats hela

tiden” Sonia Karlsson (s), agerar för Motala

som kansliort inom domstolsväsendet.

 

I en skrivelse till riksdagen föreslås att

Linköpings tingsrätt bör ha kansli enbart i

Linköping. Idag har Sonia Karlsson (s),

riksdagsledamot från Motala, lämnat in en

motion till riksdagen om att Motala

ska behållas som kansliort.

 

- Det är viktigt att behålla verksamheten i Motala

för att uppnå en god lokal anknytning. Tyvärr har

Motala motarbetats hela tiden. Den förra lagmannen

vid Linköpings tingsrätt agerade för att beslutet

skulle rivas upp och Motala kansliort läggas ned.

 

Bland annat så återbesattes inte tjänsten som

rådman vid kansliet. Alla ungdomsmål och

häktesförhandlingar förlades till Linköpings

tingsrätt vilket har inneburit resor, transporter

av häktade och olägenheter för polis, advokater

och målsägande. Tyvärr har inte heller nuvarande

lagman arbetat för att intentionerna i riksdags-

beslutet, en fungerande kansliort i Motala, har

kunnat uppfyllas, förklarar Sonia Karlsson.

 

- Om verksamheten flyttas till Linköping blir

det fler resor för polisen. Detta tar resurser

från övrig verksamhet då två poliser deltar

vid transporterna, resurser som annars hade

kunnat gå till förebyggande arbete för att

skapa trygghet för medborgarna.

 

Kostnadsökningar uppstår också för parter,

ombud och vittnen. Risken finns att fler vittnen

uteblir, vilket kan medföra att rättegångar ställs

in. Också svårigheten att rekrytera lokala

nämndemän och en befarad brist vad avser

advokatresurser talar emot en koncentration

av domstolsverksamheten till enbart

Linköping, säger Sonia Karlsson.

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-05-03 18:57