Sonia K. skriver om de ökande klyftorna

 

MT/VT 2008-01-15

Ökade klyftor ger inte fler jobb


Svar till
Malmberg/Norlén.


På kort tid har den borgerliga regeringen hårdbantat

utbildning, praktik och program som leder till jobb.

Det innebär att långtidsarbetslösheten fortsätter

att öka runt om i Sverige.


De som har jobb har inte fått sämre betalt, men

försämringarna fortsätter för dem som har det

tuffast. Bland annat införs två ytterligare karens-

dagar i a-kassan. Det slår hårt mot dem som

tvingas hålla till godo med otrygga korta jobb

och vikariat.


Det andra steget i förvärvsavdraget är precis

lika orättvist som det första steget. Personer

med låga inkomster får någon ynka hundralapp

i skattesänkning. Alla som tjänar mer än 25 000

kronor i månaden får en ännu större del av

skattesänkningarna än tidigare.


A-kassa för de som arbetar deltid ska be-

gränsas till 75 dagar. Ett hårt slag mot främst

kvinnor som jobbar i offentlig verksamhet,

handel och service.


Skatten sänks för löntagare men pensionärer

får betala mer. Någon höjning av garantipen-

sionen finns inte.


Jobb skapas inte genom ökade klyftor

mellan människor.

Jobb skapas genom investeringar i människor,

företagande, forskning och utbildning.


Vi menar att fler i jobb kräver fler chanser

till utbildning. När regeringen skär ned på

komvux, arbetsmarknadsutbildning och

stoppar högskoleutbildningen, gör vi tvärtom.

Vi föreslår en generös vuxenutbildning där

många utbildningsanordnare erbjuder ett

brett utbud. Vi vill nu genomföra en särskild

satsning på vuxenutbildning och höja anslagen

till komvux med 600 miljoner.


Vi vill förbättra arbetsmarknadsutbildningen

så att fler kan få del av den. Vi vill pröva att

utveckla möjligheterna till utbildning i arbetslivet

genom en slags kompetensförsäkring. En stark

och trygg a-kassa är grunden för att vi ska våga

gå från det gamla till det nya. Vi tycker att den

ska motsvara 80 procent av lönen för de allra

flesta. Poängen med en stark a-kassa är att vi

i tider av förändring ska kunna koncentrera

oss på det viktigaste – att söka nya lämpliga

jobb, komplettera utbildning eller starta eget.

 

Sonia Karlsson (s)
riksdagsledamot

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-15 16:33