Sonia K. svarar Gunnar Axén

Svar till Gunnar Axén, MT&VT 17 januari 2008


Omfördelningspolitik à la moderaterna


Nästan 1 500 villaägare i Motala drabbas av höjd

fastighets-skatt i år, visar Villaägarnas undersökning.


Följden av den borgerliga politiken blir att många

personer med låga inkomster får höjd fastighets-

skatt, eller kommunal avgift som det heter nu.

Dels för att frysningen av taxeringsvärdet tas bort

och dels för att begränsningsregeln avskaffas.

Denna regel infördes av den socialdemokratiska

regeringen för att ingen skulle behöva betala

mer än fyra procent av hushållsinkomsten i

fastighetsskatt. Den var ett effektivt skydd för

fastighetsägare med små inkomster.


Samtidigt som de med lägst inkomster kan få

höjd avgift, får många människor som bor i stora,

dyra hus med attraktivt läge skattesänkningar på

tiotusentals kronor. Det är omfördelningspolitik à

la moderaterna.

 

Socialdemokraterna vill att fastighetsbeskattningen

ska vara rättvis. Slott och koja ska inte beskattas lika,

fastigheter med lågt taxeringsvärde ska ha lägre

skatt än fastigheter med högt taxeringsvärde.

Skatten ska vara förutsägbar för den enskilde

fastighetsägaren och rimlig: vanliga löntagare med

vanliga inkomster ska inte betala oproportionerligt

hög skatt i förhållande till sin inkomst.


Gunnar Axén hade också funderingar på pensionärernas

situation. Även med socialdemokrater vid makten

hade konjunkturen varit god och pensionerna hade

höjts. Vi har dessutom ett förslag om sänkt skatt med

2 000 kronor per år för pensionärerna.

 

Jobbskatteavdraget missgynnar pensionärer, och

det betalas av de deltidsarbetslösa och sjuka som

får sämre villkor. Därför var vi emot det andra steget.

Vi vill dessutom göra en omfördelning av det

ursprungliga avdraget,  och på så sätt finansiera en

sänkning av avgifterna i a-kassan till den nivå som

gällde före 2007. Det innebär att alla som är medl-

emmar i a-kassan får sänkta avgifter. Till exempel

sjunker avgifterna för hotell- och restauranganställda

med 300 kronor per månad, för handelsanställda

med 240 kronor per månad och för byggnadsar-

betarna med 194 kronor.


Det är lite av vår syn på de områden som Gunnar

Axén undrade över. Och han behöver inte vara

orolig: vi socialdemokrater har presenterat

förslag inom samtliga politikområden, och kommer

att fortsätta att göra det även framöver.

 

SONIA KARLSSON (S)
riksdagsledamot

Sidan uppdaterades senast: 2008-04-14 21:28