Sverigedemokraternas vågmästarroll....

Vem är ansvarig för Sverigedemokraternas vågmästarroll?

 

När Nystart Motala efter valet 2006 beslutade sig för

att bilda ett minoritetsstyre i Motala kommun, upp-

stod den allvarliga situationen att Sverigedemokra-

terna fick en vågmästarroll med sina två mandat.

 

Detta har inneburit att oppositionen vid ett tillfälle

fått deras stöd för sitt förslag men vid övriga till-

fällen har rösterna utfallit så att Nystarts förslag

har vunnit. Exempelvis vid omröstningen om

budget 2008. Detta är ingen bra situation.

 

Vi i oppositionen har inte vid något tillfälle sökt

stöd eller varit medvetna i förväg om hur Sverige-

demokraterna avsåg att rösta. Vi tror inte heller

att Nystart har agerat på sådant sätt.

 

I en demokrati är det självklart att alla partier

måste ha rätten att lägga fram sina förslag och

sedan stå för dessa i en omröstning. Det

olyckliga är som sagt att ingen i förväg vet hur

vågmästarpartiet skall agera.

 

Detta är ett problem som vi i Motala inte är

ensamma om utan det förekommer i flera av

landets kommuner. I flera av dessa andra

 kommuner har man insett problemet och

medvetet arbetat för att en sådan situation

skall undvikas. Vi i oppositionen försökte

öppna en sådan dialog med vårt öppna brev,

som publicerades i slutet av november 2007.

 

Reaktionen på detta brev från Nystarts samtliga

gruppledare kan inget annat än väcka oro. Där

försöker man lägga hela ansvaret för Sverige-

demokrasternas vågmästarroll på oppositionen.

Man går t o m så långt att man vill förvägra oppo-

sitionen rätten att rösta på sina egna förslag.

 

I ett parlamentariskt läge som det vi har här i

Motala är det den som bestämmer sig för att

bilda ett minoritetsstyre, som tar på sig ett

väldigt stort ansvar. Detta ansvasr kan man

hantera på flera olika sätt. Tyvärr kan vi konsta-

tera att Nystart Motala inte tar detta ansvar.

 

Karl-Axel Pettersson-Molinder

socialdemokratisk fullmäktigeledamot

Sidan uppdaterades senast: 2008-02-06 14:31