Vårdnadsbidrag (Johan och Louise)

4/1 (Motala Tidning)
Jämställdhet och integration gynnar både barn och vuxna.
Kvinnors rättigheter behöver stärkas


I förra veckans Motala&Vadstena Tidning hyllar moderaterna Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng införandet av vårdnadsbidraget. Vårdnadsbidrag och avdrag för hushållsnära tjänster är som vanligt de borgerliga partiernas svar till nutidens kvinnor och män om hur vardagen görs bättre och mer jämställd. Detta trots att verkligheten talar ett helt annat språk.


Malmberg och Staxäng talar om ökad valfrihet. Men ett vårdnadsbidrag på 3 000 kronor/månad är för de flesta inte ens ett alternativ. I Norge kan man se effekterna av det vårdnadsbidrag, så kallat kontantstötte, som den norska regeringen införde för ett antal år sedan.


Kontantstötte lyfte för det första ut många kvinnor från arbetsmarknaden, över 96 procent av bidragstagarna var kvinnor. Men det var inte bara ett rejält kliv tillbaka för jämställdheten utan även för integrationen, både för kvinnor och barn. Kvinnor med utländsk bakgrund i storstadsområdena var värst utsatta. De som redan hade svag förankring i arbetslivet hamnade ännu längre utanför. Språkutvecklingen för barn i invandrarfamiljer som haft kontantstötte blev betydligt sämre än för de barn som deltagit i förskolan.


Regeringen skriver i sin budget att hushållstjänster och vårdnadsbidrag ska minska kvinnors obetalda dubbelarbete. Men det gäller naturligtvis inte de kvinnor som kommer att utföra hushållsarbetet hos andra familjer. Återigen gissningsvis kvinnor med utländsk bakgrund, dåliga kunskaper i svenska och liten förankring i det svenska samhället.


Kvinnor som själva inte kommer att ha råd att använda sig av hushållstjänster för att minska sitt dubbelarbete. Dessa kvinnor drabbas därmed medvetet dubbelt. Frågan är också hur många steg framåt jämställdheten tar i de hem där kvinnor och män kan köpa sig fria från att dela ansvaret för hem och familj mer lika.


Socialdemokraternas lösning ser helt annorlunda ut. Det är vi som gjort det möjligt för kvinnor i Sverige att kunna välja både familj och arbete. Vi bygger vårt engagemang på att kvinnor behövs i arbetslivet och att män behövs i familjelivet. Vi har skapat en föräldraförsäkring som håller hög klass. Den är generös, flexibel och ger familjer möjlighet att försörja sig när man får barn. Den ger redan i dag god tid för de små barnen, och vi är inte främmande för att i framtiden bygga ut den och ge alla föräldrar reella möjligheter att vara hemma längre med sina barn. Det kallar vi verklig valfrihet.


Vi vill också fortsätta att utveckla kvaliteten i våra barns förskolor. Vi vill se till att det anställs fler barnskötare och förskollärare, vilket inte blir lätt när kommunernas budgetar försämras av att man ska börja betala ut vårdnadsbidrag.


Kvinnors rättigheter på arbetsmarknaden behöver stärkas. Därför är rätt till heltid viktigt. Därför är det viktigt med hårdare krav på att visstidsanställningar ska övergå till tillsvidareanställningar. Likaså måste möjligheterna att öka tillgången på barnomsorg på kvällar, helger och nätter ses över.


Vi anser att ett jämställt arbetsliv också kräver ett jämställt familjeliv. Därför behöver vår föräldraförsäkring vidareutvecklas för att stödja ett jämnare uttag av föräldraledigheten.


Pappors tid är lika viktig som mammors för barnens bästa. Och mammor behövs också på arbetsmarknaden. Det är vårt svar till nutidens kvinnor och män som efterfrågar ökad jämställdhet.

Johan Andersson, ordförande för socialdemokraterna i Östergötland
Louise Malmström, vice ordförande för socialdemokraterna i Östergötland

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-12 16:54