Vem sitter i glashus? undrar Sonia

Publicerades den 7 januari 2008   [Insändare]


Vem sitter i glashus?


Svar till: Andreas Norlén den 27/12-07

 

Den tidigare socialdemokratiska regeringen lade grunden för en stark arbetsmarknad genom stabila finanser, väl fungerande lönebildning och en låg inflation.


Under år 2006 ökade sysselsättningen med 153 000 personer men under borgarnas första år i regeringsställning tillkom bara 81 000 jobb.


Dessa 153 000 jobb lyckades socialdemokraterna åstadkomma utan att försämra tryggheten och reglerna i a-kassan.


Andreas Norlén hävdar nu att vissa av dessa jobb bara var tillfälliga och därför ingenting att ha. Ett märkligt synsätt eftersom vi vet att om man varit arbetslös en längre tid så är det av stort värde att få ett jobb, även om jobbet är tillfälligt


Med detta synsätt så har Andreas Norlén också strukit under att den borgerliga regeringens nystarts jobb inte är något att ha, eftersom en Ams rapport har visat att 90 procent av dem som haft nystartsjobb inte har fått någon anställning efter det att subventionen till arbetsgivaren har upphört.


Nystartsjobben var alltså tillfälliga, så mycket som 90 procent av dem. Jag ser fram emot Andreas Norléns svar angående nystartsjobben.

 

Sonia Karlsson (s) riksdagsledamot  

Sidan uppdaterades senast: 2008-04-14 21:28