3000 kr i månaden för vem??

Vi gillar valfrihet men valfriheten ska gälla alla – inte bara några få! Det är det som skiljer oss och de borgerliga partierna åt. Vi bygger ett samhälle där välfärden gäller oss alla, det gäller barnomsorgen, äldrevården, sjukvården, barnbidraget osv. Den gemensamma välfärden ger oss alla valfrihet. Det är ett av skälen till att vi nu, på nästa kommunfullmäktigemöte, tar bort vårdnadsbidraget i Motala.

 

Vi tycker självklart att föräldrar ska kunna vara hemma med sina barn under den första tiden. Det är därför vi har skapat föräldraförsäkringen. I försäkringen bygger ersättningsnivån på den lön man hade innan föräldraledigheten. Inom systemet finns också stort utrymme för att skapa sin ”egen” försäkring efter de behov som finns i varje enskild familj. Vårdnadsbidraget i Motala ger 3000 tkr/månad minus skatt. Det är inte många familjer som kan försörja sig på den inkomsten. Exempelvis kan inte en ensamstående förälder leva på vårdnadsbidrag. Det är ingen valfrihet! Däremot ger utbyggd föräldraförsäkring valfrihet.

 

Vidare har vårdnadsbidraget visat sig vara just den kvinnofälla som vi befarade. I de allra flesta fallen är det kvinnan som stannar hemma med vårdnadsbidrag. De kvinnor som väljer att stanna hemma med sina barn under längre tid halkar efter i löneutveckling. Lägre inkomst under den här perioden ger lägre pension.. Med tanke på att det är fler kvinnor är män som har högre utbildning går vi miste om den resurs som dessa kvinnor är för utvecklingen i vårt land.

 

Det har också vuxit fram ett fenomen där flera familjer går ihop och anställer någon som tar hand om deras barn. Finansiering sker genom uttag av vårdnadsbidraget som läggs i en pott. Du kan alltså som förälder ta ut både vårdnadsbidraget tillsammans med Rutbidrag och betala någon annan som ser efter ditt barn medan du själv går till arbetet. Detta tycker de borgerliga partierna är helt i sin ordning. Då undrar vi – var det inte för att ge föräldrarna längre tid med sina barn som vårdnadsbidraget infördes?

 

De allra flesta barnen mår väl av att delta i förskoleverksamheten. Idag är det en verksamhet som har sin egen skolplan och förbereder för skolgången. Den lägger alltså en bra grund för inlärning till varje enskilt barn. En viktig egenskap i dagens samhälle och arbetsliv är den sociala förmågan. Var lär man sig det bättre än i grupper med andra barn tillsammans med andra vuxna?

 

Vi vill investera i barns uppväxt genom en bra barnomsorg för alla.

 

Nicklas Rudberg ordförande bildningsnämnden (s)

Anne-Lie Liljedahl ordförande socialnämnden (s)

Sidan uppdaterades senast: 2011-03-09 13:59