Arbetsmarknadspolitiken

S ställer regeringen till svars om arbetsmarknadspolitiken

 

Socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet har lämnat in åtta interpellationer och ställer ansvarig minister till svars för den misslyckade arbetsmarknadspolitiken. 

 

Interpellationer till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström:

Åtgärder mot arbetslösheten

 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=63&dok_id=GZ10110

Unga med funktionshinder har också rätt till jobb

 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=63&dok_id=GZ10111

 Ungdomsarbetslöshetens konsekvenser för ungas inträde i samhällslivet

 

 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=63&dok_id=GZ10115

 Arbetslöshetsförsäkringen

 

 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=63&dok_id=GZ10107

Arbetsmiljöverket

 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=63&dok_id=GZ10105

Lex Laval

 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=63&dok_id=GZ10108

Arbetskraftsbehov i den offentliga sektorn

 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=63&dok_id=GZ10106

Hur säkerställa likvärdiga villkor på den svenska arbetsmarknaden?

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-14 17:32