Ny styrelse för Arbetarekommunen 2009

 När Arbetarekommunens representantskap i Motala samlades till årsmöte i mars 2009 hade Torbjörn Holmquist avböjt omval till ordförandeuppdraget.

 

Som ordförande för Arbetarekommunen, fullmäktigegruppens ordförande och landstingsledamot hade Torbjörn fullgjort en stor insats för partiet, så alla förstod honom, när han avböjde återval.

 

Hans efterträdare blev Ingvar Ståhl, som varit ordförande i en tidigare

period och de senaste åren varit vice ordförande.

 

Under året har arbetsuppgifterna fördelats om så att Karl-Axel Pettersson-

Molinder är ordförande för KF-gruppen och valledareskapet, som vanligen

legat på ordföranden och/eller vice ordföranden, nu flyttats över på Lena

Westerlund och Anne-Lie Liljedahl.

 

Den nya styrelsen består av:

ordförande Ingvar Ståhl

vice ordförande Anne-Lie Liljedahl

sekreterare Hans Elf

kassör Camilla Egberth

facklig ledare Tony Persson

studieorganisatör Helli Magnusson

ledamot Marianne Elf

 

ersättare: Ulla Axelsson

Roland Tergeland

Leif Olsson

Karl-Axel Pettersson-Molinder

Lena Westerlund

Ingrid Carlsson

Klas Pettersson

 

Revisorer blev Ragnhild Wärn, Ingeman Svensson och Rolf Lövgren.

Revisorsersättare: Lars Ross och Gullevi Malmberg

Sidan uppdaterades senast: 2009-08-16 14:19