inför kyrkovalet: varför rösta?

Kyrkovalet  den 20 september .


Nu är det snart dags att åter gå till valurnorna för att använda vår demokratiska rätt att välja. Denna gång gäller det kyrkan. Vi socialdemokrater som är förtroendevalda i Svenska Kyrkan kan inte nog upprepa hur viktigt det är att alla som är medlemmar i Svenska kyrkan går och röstar.


Den fria folkkyrkan i Sverige har en mycket viktig funktion i vårt land. Därför vill vi förtroendevalda socialdemokrater i Motala församling ta vårt ansvar och vara med och påverka de beslut som styr vår kyrka och vår församling.


Vi vill förena goda kyrkliga traditioner med människors egna önskemål.


Vi vill arbeta för en fördjupad demokrati inom vår församling, göra kyrkan till en jämställd mönsterarbetsplats, bidra till utvecklingen av ett mångreligiöst samhälle och bekämpa klassklyftorna inom kyrkan.

Vi vill också inom demokratins ramar arbeta för en effektiv förvaltning, så att vi kan behålla och utveckla verksamheten och hålla våra kyrkor öppna och välvårdade.


Detta är utdrag från Motalas socialdemokraters Kyrkopolitiska program.
Men det viktigaste av allt: KYRKAN BEHÖVS, GÅ OCH RÖSTA

Socialdemokraterna i Motala
Olof Hettström, Ulla Axelsson, Sture Egberth.  

Sidan uppdaterades senast: 2009-09-20 12:15