Barnfattigdom

Barn väljer inte sina föräldrar. Därför är det en skam att barnfattigdomen ökar i ett rikt land som Sverige – att det idag finns 200 000 barn som inte kan åka med på skolutflykter, som inte kan få nya skor när de gamla går sönder, som inte kan hänga med till simhallen och som kanske inte ens kan äta sig mätta på kvällen. Och de blir bara fler och fler.

 

Regeringen har medvetet fört en politik som har ökat klyftorna. Barnfattigdomen är oacceptabel och ovärdig ett modernt samhälle. Under år 2008 började barnfattigdomen, enligt Rädda Barnens definition, att öka igen. Framför allt är det tydligt bland barn till ensamstående föräldrar och barn till flyktingar. Att växa upp i fattigdom handlar inte i första hand om mat på bordet, även om det också är verklighet för en del barnfamiljer.

 

Vi Socialdemokrater menar att det ska råda nolltolerans mot barnfattigdom och vi kommer att steg för steg presentera konkreta åtgärder under mandatperioden. Den absolut viktigaste insatsen för att motverka barnfattigdom är att bekämpa arbetslösheten och att skapa förutsättningar för fler jobb - föräldrars fattigdom är samma sak som barnfattigdom. Det handlar om att ge fler deltidsarbetande föräldrar chansen och möjligheten att jobba heltid och då måste vi också göra det möjligt att få barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

 

Samhället kan också genom kompensatoriska åtgärder förbättra och underlätta barns uppväxtvillkor. Samhällets insatser ska stärkas där barn och ungdomar finns genom fler mötesplatser och meningsfulla aktiviteter. Motala ska vara attraktivt för barn och ungdomar

 

Skolan är särskilt viktig för att motverka i övrigt ojämlika uppväxtvillkor. Vi socialdemokrater vill skapa en modern kunskapsskola med kvalitet och kreativitet i centrum. En skola som ger alla elever bästa möjliga förutsättningar för framtiden, oavsett föräldrarnas bakgrund.

 

Alla motalabor har rätt till en bra start i livet. Nu krävs det en kraftsamling för ett omfattande program mot barnfattigdomen. Det är därför vi har bestämt oss för att prioritera barn och ungdomars uppväxtvillkor samt bekämpa arbetslösheten i Motala.

 

En välfärd som omfattar alla bidrar till att minska de ekonomiska klyftorna. Vi vill driva en politik för att minska klyftorna i samhället. En regering som helt saknar en politik för att motverka fattigdomen bland barn och unga är inte en regering som investerar i framtiden. Det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera. Barn är samhällsmedborgare med tankar om sin historia, nuet och med drömmar om framtiden. De har rätt att ställa krav och bli bemötta med respekt. Ingen vinner på att några lämnas efter.

 

  

Anne-Lie Liljedahl, Socialnämndens ordförande (S)

Nicklas Rudberg, Bildningsnämndens ordförande (S)

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-17 16:21