Barnomsorg på oregelbunden arbetstid, - en jämställdhetsfråga

 

Interpellation till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

 

I en nyligen publicerad undersökning av fackförbundet Kommunal, visar att 30% av deras medlemmar som har förskolebarn väljer att inte arbeta heltid p.g.a de dåliga öppettider som barnens förskolor har.

Min fråga till statsrådet är följande:

  1. Vad avser regeringen göra för att stimulera så kommunerna ökar aktiviteterna för att tillskapa fler platser inom barnomsorgen på s k oregelbundna tider?
  2. Är regeringen beredd att tillskjuta mer stimulansmedel för att tillskapa fler platser på oregelbunden tid?
  3. Avser regeringen att ändra lagstiftningen så att det blir en rättighet för föräldrar till barnomsorg på oregelbunden tid?


Johan Andersson (S)

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-16 11:33